Tải Firmware

ĐẦU GHI HD-TVI 1080 LiTe – Phần Mềm HDLive+

1. Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+; Mã SP: DVR-8204H

https://drive.google.com/open?id=1dl9ITCeNmliJVkov2v8HmApGBd0OoxZ8

2. Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh chuẩn H.264+; Mã SP: DVR-8208H

https://drive.google.com/open?id=1Dk1gCtGrMNFANgXnRKoZikVJkBF3D6nA

3. Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh chuẩn H.264+; Mã SP: DVR-8216H

https://drive.google.com/open?id=1nCATPS8xyqhIW2pnaXMo4gy6FtuepeDk

 

ĐẦU GHI HD-TVI 4MP H.265+ 4K

  1. Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 4MP chuẩn H.265/H.265+; Mã SP: KR-DVR-8204P
  2. Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh 4MP chuẩn H.265/H.265+; Mã SP: KR-DVR-8208P
  3. Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh 4MP chuẩn H.265/H.265+; Mã SP: KR-DVR-8216P

https://drive.google.com/open?id=13S-hKQZc-NwYzxQtMMb_KJvF7oA8LERy

 

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ (NVR) PHẦN MỀM HDLIVE+

  1. Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 4 kênh chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Mã SP:NVR-8104MH
  2. Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 8 kênh chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Mã SP:NVR-8108MH
  3. Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16 kênh chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Mã SP:NVR-81116MH

https://drive.google.com/open?id=1bthjJhAjUdNxGiBMhK8O6Vt4X8e8ZtO4

 

MINI PTZ 5X HD IP

Camera zoom IP HD 5x; Mã SP: PTZIP-520A-2MP

https://drive.google.com/open?id=10KOfqGz2iBbSR5ZwWO2Zo51w4SrEK9ym

 

 

Tải Phần mền HDLive plus 

1. MAC OS – Trên máy tính

https://drive.google.com/open?id=1nS-bHd2ndsAebKrTdLewxRaK80VwBPgs

2. Windown

https://drive.google.com/open?id=1zzeOBFN8K13_ZiSgMamA6qN5Tm0EtCpB

3. Android ( chạy trên CH Play)

vào https://app.hdliveplus.com/

4. IOS ( chay trên Appstore)

note: * Yêu cầu iOS 7+ hoặc cao hơn

vào https://app.hdliveplus.com/

note: * Yêu cầu Android 4.4+ hoặc cao hơn