Để xem được demo, Quý khách vui dòng dùng trình duyệt Internet Explorer để xem
user đăng nhập: demo
pass đăng nhập:123456

– Link Demo Camera HD IP thân sắt chuẩn H.265 – KRCAM-T9
http://demo.koreahd.vn:8123 IP

– Link Demo Camera HD IP 2.0 Megapixel
http://demo.koreahd.vn:8122

– Link Demo Camera PTZ HD IP 2.0 Megapixel H.265 / H.265+l; Mã SP: PTZIP-230H5
http://demo.koreahd.vn:8687
+ user đăng nhập: demo
+ pass đăng nhập:12345678