Để xem được demo, Quý khách vui dòng dùng trình duyệt Internet Explorer để xem
user đăng nhập: demo
pass đăng nhập:123456

– Link Demo Camera AHD 2.0 Megapixel
http://demo.koreahd.vn:8182